1. Co dělám? / 2. Doma / 3. Jaká je to barva? / 4. Rodina / 5. Rok- měsíce / 6. Najdi název oblečení / 7. Části těla-slož / 8. Měsíc, roční období, rok / 9. Přiřaď správně / 10. Lidské tělo/ 11. Lidské tělo / 12. Předložky / 13. Kde? / 14. Činnosti / 15. Jídlo / 16. Části lidského těla / 17. Stěhovaví ptáci / 18. Stěhovaví a stálí ptáci / 19. Slova protikladná / 20. Stavba těla kočky / 21. Kvíz-stromy / 22. Stromy / 23. Roční období / 24. Rok / 25. Slova opačná / 26. Cestování / 27. Barvy / 28. Části lidského těla / 29. Roční období/ 30. Čtení s porozuměním

Nach oben