1. Měkké a tvrdé souhlásky / 2. Tvrdé a měkké souhlásky /  8. Zvířata na podzim / 9. Druhy vět / 10. Vlastní jména / 11. Pořadí slov ve větě / 12. Měkké a tvrdé slabiky

3

slova opačného významu